Képviselő-testület tagjai

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Farkas Szilárd
polgármester
Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármester
Bíró László
önkormányzati képviselő
Dömők József
önkormányzati képviselő
Gerák Zoltánné önkormányzati képviselő
Gyergyák Tibor
önkormányzati képviselő
Somogyi Tibor
önkormányzati képviselő
   

Bizottságok:

Humán és Ügyrendi Bizottság

  • Elnök: Bíró László
  • Tagok: Dömők József, Gerák Zoltánné, Somogyi Tibor
  • Külsős tagok: Kulcsár-Horváth Zsuzsanna, Kámán Szabolcs, Martonné Várhidi Erika

A humán és ügyrendi bizottság az önkormányzatot érintő oktatási, kulturális és sport kérdésekkel foglalkozik, valamint a képviselőtestület átruházott hatáskörében elbírálja a szociális ellátásokra vonatkozó állampolgári kérelmeket, illetve a képviselőtestület elé terjeszti ezekben az ügyekben érkezett fellebbezéseket. Dönt az első lakáshoz jutás támogatásával kapcsolatos és a lakásfenntartási kérelmekről. További alapvető feladata az önkormányzati rendeletek előkészítése, véleményezése, illetve egyéb ügyrendi kérdésekben való véleménynyilvánítás ahhoz, hogy a képviselő-testület megalapozott és jogszerű döntéseket tudjon hozni.

Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság:

  • Elnök: Gerák Zoltánné
  • Tagok: Bíró László, Gyergyák Tibor
  • Külsős tagok: Kovács Tibor, Tamás Tamás

A városfejlesztési és gazdasági bizottság feladata az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése, a gazdasági programok, intézkedések előkészítése, végrehajtásuk figyelemmel kísérése és a tapasztalatok feldolgozása a képviselőtestület számára. Továbbá a település infrastrukturális és egyéb jelentős fejlesztéseinek megtervezésében és előkészítésében végez kiemelkedő tevékenységet.