ASP központhoz való csatlakozás

 

Sikeresen lezárult Letenye Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása. A projektnek köszönhetően nőtt az igazgatási szolgáltatásának színvonala és új informatikai eszközparkkal bővülhetett Letenye Város Önkormányzata, amely az ügyintézők mindennapjait nagyban megkönnyíti elősegítve a hatékony munkavégzést.
A projekt keretében az alábbi informatikai eszközök kerültek beszerzésre:
•    6 db munkaállomás MS Windows környezetben,
•    1 db laptop MS Windows környezetben,
•    6 db monitor alapkonfiguráció,
•    24 db kártyaolvasó alapkonfigurációs,
•    1 db rack szekrény 1.,
•    1 db szünetmentes tápegység 2.,
•    valamint 1 db switch eszköz 2.
Kialakításra kerültek a hatályos törvénynek megfelelő ,,Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása” projektelemen belül:
•    informatikabiztonsági szabályzat,
•    iratkezelési szabályzat,
•    pénzkezelési szabályzat,
•    továbbá a Leltárkészítési és leltározási szabályzat.
,,Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja” és ehhez kapcsolódóan a  ,,Tesztelés, élesítés” feladatok elvégzése megtörtént, melynek köszönhetően olyan minőségi adatok kerültek beépítésre a rendszerbe, amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.
Az elektronikus ügyintézés feltételeit a lakosság számára Önkormányzatunk egy vállalkozó bevonásával a 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve megteremtette.

szechenyi2020

 

ASP Letenye ASP Letenye 02 ASP Letenye 03 ASP Letenye 04 ASP Letenye 05

 

 

• A kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata,
• A projekt címe: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
• A szerződött támogatás összege: 7.000.000,- Ft,
• A támogatás mértéke (%-ban): 100%,
• A projekt tartalmának bemutatása: A Kormány Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásainak javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást. Ennek keretében a cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a feltételeknek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A Támogató a ,,Letenye Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00345 azonosító számú támogatási kérelmét elbírálva 7 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  A Projekt megvalósításának kezdete 2016.10.01., fizikai befejezésének tervezett napja 2018.06.30. Ezen projekt kapcsán lehetőség nyílik eszközök - új munkaállomások, monitorok valamint egyéb, a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök- beszerzésére. Továbbá a projekt támogatja az Önkormányzat működésfejlesztési és szabályozási kereteinek kialakítását, az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását, migrációját, ezek tesztelési és élesítési feladatait, valamint az oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazások költségeit.
• A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.
• A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00345

szechenyi2020