Nyomtatványok

 Pénzügyi Osztály - Adóügy

 Helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványok

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

 

rendelkezés adó túlfizetés visszatérítésről         

rendelkezés adó túlfizetés átvezetésről

adóigazolási kérelem

bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentőlap

bejelentés-köteles ipari-tevékenység adataiban változás bejelentése

desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről

engedély-köteles ipari-tevékenység engedélyezése iránti kérelem

helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén

gépjárműadó mentesség bejelentése 2018

 Műszaki és Építéshatósági Osztály - I. fokú Építésügyi Hatóság

építésügyi hatósági kérelem (bontási, építési, használatbavételi, ...stb.)

közterület-használati szerződés megkötésére irányuló kérelem 

Önkormányzati és Hatósági Osztály

Formanyomtatvány Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

elektronikus űrlap birtokvédelmi határozat elleni keresetekhez (ÁNYK kitöltő szükséges)

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejeletése

bejelentés a kereskedelmi tevékenység adatváltozásról

kereskedelmi tevékenység megszüntetése

közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata űrlap (ÁNYK kitöltő szükséges)

működési engedély iránti kérelem

működési engedéllyel rendelkező üzlet adatváltozásának bejelentése

nyitvatartási idő módosítására irányuló bejelentés