A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ HELYI SZINTŰ KOMPLEXPROGRAMOK LETENYÉN

Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00001
Kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:  Letenye Család- és Gyermekjóléti Központ
Projekt befejezési dátuma: 2020.07.31.
Támogatási összeg: 59 886 500  Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Projekt célja
A projekt feladata a Letenye Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő, szegregátumnak minősülő Józsefhegyi utca - Csallóköz utca - Béc utca - Béc utca keleti oldala Damjanich utcáig terjedő területen található terület fejlesztése.

A projekt célja a leszakadó területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A szociális városrehabilitációs projektet végig kísérő közösségfejlesztő és egyéni képzési- fejlesztési programok, lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját.  

A projekt tevékenységei

–  A programban résztvevő, 16-54 év közötti 50 fő személyre szabott, a feltárt hiányosságokra épített képességfejlesztési Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítése.
– Helyi közösségi programok 36 alkalommal csoportonként 30 fővel a szabadidő hasznos eltöltésére, a család, mint legfontosabb társadalmi egység erősítése, testi-lelki egészségnevelés, környezettudatosságra nevelés, saját környezet megismerése, új ismeretek szerzése.
– Kortárs mediációs képzés gyermekeknek
–  A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolás korú gyermekek fejlesztése, szocializációja, integrációja érdekében
– Művészetterápiás mentálhigiénés program 2 darab 10 fős csoportban hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskoláskorú gyermekek fejlesztése, szocializációja, integrációja érdekében.
– Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő akciók: 2 darab akciósorozat 10-12 fős csoport részére az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében önismeret önkifejezés fejlesztésével, életviteli életvezetési tanácsadással, kommunikációs képesség fejlesztésével, álláskeresést segítő önéletrajz-írási technikák elsajátításával, helyi munkalehetőségek feltérképezésével, üzemlátogatással, értékeléssel
–  Életvezetési- és egészség-megőrzési képzés: 2 darab tréning 10-12 fős csoport részére – önismeret, önkifejezés fejlesztése, életviteli, életvezetési tanácsadás, kommunikációs képességfejlesztés, személyi és környezeti higiéné megteremtésének elősegítése, háztartásszervezési ismeretek, egészséges táplálkozással összefüggő ismeretek, egészségmegőrzés, szűrővizsgálatok.
– Mit ültetsz a kertedbe? 10 fő részére - kiskert program, környezeti nevelés, szemléletformálással. A kertészeti ismeretek mellé a zöldségek gyümölcsök felhasználására, tartósítására vonatkozó kiegészítő ismeretek átadása.