TERMELŐI PIAC KIALAKÍTÁSA ÉS HELYI AGRÁRLOGISZTIKAI FEJLESZTÉSEK LETENYÉN

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009
Kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata
Projekt befejezési dátuma: 2022.01.31.
Projekt teljes költsége: 238 892 660 Ft
Támogatási összeg / projekt elszámolható költsége: 216 985 955 Ft
Önerő: 21 906 705 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Projekt célja
A projekt által elérni kívánt célok maximálisan egybeesnek a pályázati felhívás által meghatározott célok összességével. A megvalósult termelői piac, valamint a hűtőház hosszú távú üzemeltetésével megvalósulhat a fenntartható, növekedést célzó, belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítést megteremtő funkció, összhangban a teljes foglalkoztatásra és a munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célkitűzéssel. A beruházás biztosítja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatását. A hűtőház kialakításának eredményeképp összhangban a pályázati felhívás célrendszerével, megvalósult a kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztés, melyek eredményeként létrejött a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása.
A piac, valamint a hűtőház megvalósítása által javult a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.

A projekt megvalósítási helyszíne
Letenye Város Önkormányzatának tulajdonában levő, a város központjában található a 389-es helyrajzi számon (Bajcsy- Zslinszky u. 3.) található Sétatér bővítéseként, mérete 5631 m2, amely kihasználatlan patakparti terület volt, több irányból való megközelíthetőséggel.  A telek beépíthetőségét rendezési terv módosításával sikerült elérni.
A telken a piac és hűtőház üzemeltetéséhez szükséges közmű vezetékeket, csatlakozási pontokat ki kellett építeni. Az épület tekintetében elmondható , hogy a különböző funkciókat összevontan, az egyidejű használat lehetőségét biztosítva oldja meg a lehető leggazdaságosabb módon.
Az épület telepítésekor, telken és a térben való elhelyezésekor a fő szempont volt a közlekedési kapcsolatok lehető leoptimálisabb szervezése. Az épület csuklópontjában van a megszokott áthaladó gyalogos forgalomnak. A tervezett épület többféleképpen tagolható. Alapszerkezete egy kisfesztávú egyhajós acélvázas csarnok pontalapozással szendvicspanel köpennyel. A csarnoktér két részre van osztva ,,A Mezőgazdasági szolgáltató tér, termelői piac a benne foglalt hűtőkamrákkal, amely a kistermelők termékeinek tárolását szolgálja, egyszerű temperált tér, míg az aula a szolgáltatótér egyszerre oldhatja meg időben különválasztva a közösségi és szolgáltató funkciókat, alkalmas mezőgazdasági termelői és kereskedelmi képzések  tapasztalat- és árucserék lebonyolítására.
A csarnoképület nyugati oldalán helyezkedik el a fűtött mellékterek, vizesblokkok öltöző és iroda helyiségek. A mellékterek szintén acélvázas szendvicspanel köpenyezésű szerkezettel készültek, de a csarnoképülethez képest belső oldalon előtétfalakkal, álmennyezettel és többlethőszigeteléssel, a legkorszerűbb energetikai- és komfortigények kielégítésére.
Az épülethez csatlakozó északi és keleti napsugárzástól jobban védett oldalán szilárd burkolatú ponyvafedésű árusítóhelyek mobil vagy aljazatszerkezethez rögzített, épített kivitelben tetszőlegesen variálható árusítóhely kínálatot engednek meg a több- kevesebb termékkel érkező kistermelőknek.

Elárusítóhelyek
A termelői piac kialakítása fedett, nyitott csarnokban könnyű szerkezettel valósult meg, melynek alapterülete 12,0 x 15,0 méter. A 180 négyzetméter alapterületű fedett csarnokban 20 db telepítettelárusító hely került kialakításra. Egy árusító hely kb. 2 m2 területű. A telepített értékesítő helyek pontos mérete, elhelyezkedése és műszaki specifikációja az előkészítő szakaszban, elsősorban a helyi termelők véleményének figyelembe vételével alakult ki.
A belső közlekedő utak kialakítása fontos eleme volt a projektnek, hiszen ezen utak biztosítják a piac megfelelő használhatóságát. Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyalogosok biztonságos és akadálymentes közlekedésére, de emellett biztosítani kellett a teherszállító járművekkel történő megközelíthetőséget is. A piac területén a jogszabályi előírásokon felüli parkoló mennyiség került kialakításra.
Hosszú távon a piac területe lehetőséget biztosít további, fix elárusítóhelyek építésére is, amennyiben a statisztikák ezt igazolják majd.

2019.01.28-án közbeszerzési eljárás eredményeképpen a legalacsonyabb összegű ajánlatadval megkötött vállalkozási szerződés alapján Letenye Város Önkormányzata saját forrás bevonása vált szükségessé.
Az építési beruházás összköltsége: 218 124 621 Ft, ebből az önerő mértéke 19 688 046 Ft.

A műszaki átadásra 2020. 04. 30-án került sor.