akadalymentes verzió

LETENYEI HÓVIRÁG ÓVODA FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00032
Kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata
Projekt befejezési dátuma: 2019. 10. 01.
Támogatási összeg: 82 127 719 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

A Letenyei Hóvirág Óvoda az 1981-es átadása óta a belső gépészeti egységek, illetve burkolatok nem lettek cserélve, elhasználódtak, korszerűtlenné váltak, ezért azok teljes cseréje vált szükségessé.
A teraszok, udvar beton burkolata töredezett volt, nem egyenletes, balesetveszélyes, szintén nem felelt meg az elvárásoknak a terasz korlátja (ld. felvételi fotók).
A lapostetős épületrészeken a csapadékvíz elvezetés belső vízelvezetéssel került kialakításra. A folyamatos beázási problémák miatt a lapostetős épületrészeken a csapadékvíz levezető csatornák átalakításra kerültek, és a csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokon keresztül kerültek kivezetésre és bekötésre a csapadékvíz elvezető rendszerbe. Ezt is át kellett alakítani.
Az udvari fa játékok elhasználódtak, nem feleltek meg a hatályos jogszabályoknak, hiányzott alóluk az ütéscsillapító réteg, beton lapokon állt a játékok egy része, a többi pedig homokon, füvön (udvari fotók). A játékok egy része már a nyitás óta meg volt, másik részüket pedig 1998-ban kapta az óvoda, de az eltelt 18 év alatt ezek is jelentősen elhasználódtak.
A projekt átfogó célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. Az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése támogatja a kisgyermeket nevelők munkavállalását, és különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítését. A célok elérését támogatja a letenyei Hóvirág Óvoda Bajcsy. Zs. utcai tagintézményének megtörtént infrastrukturális felújítása, mely helyet biztosít olyan szolgáltatásnak (sószoba), mely eddig nem volt. Ezen kívül felújításra került a terasz és a játszóudvar.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósult meg:
Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Intézmény/ szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése

 • felújítás (gyermek vizesblokk felújítása beleértve az építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági munkákat)
  A gyermek vizesblokk közel 50 éves volt, ennek köszönhetően a folyamatosan csöpögtek, repedtek egy részük pedig már teljesen használhatatlan volt. Az elektromos rendszer is balesetveszélyes volt. Így a teljes épületgépészeti, épületvillamossági és építészeti felújítását kellett elvégezni.
 • udvar, játszóudvar felújítása (kerítés javítása, játékok telepítése, terasz felújítása)
  A projektet megelőzően a Letenyei Hóvirág Óvoda játszóudvara és a játékai botlás és balesetveszélyesek voltak, nem feleltek meg az előírásoknak. Az Önkormányzat évente igen magas költséget fordított a javításukra, azonban ezek csak átmeneti megoldásokat biztosítottak. A megoldás a közel 30 éves játékok új játkékokra való cseréje és környezetének megfelelő kialakítása volt, melyet ez a pályázat tett lehetővé.
 • terasz
  Az óvoda teraszának burkolata botlás és balesetveszélyes volt. A felújításnak köszönhetően az óvoda akadálymentes megközelítése megoldódott.
 • sószoba
  A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető kerete. Ennek során a gyermekek olyan szükségleteit elégítik ki, melyek elősegítik növekedésüket, fejlődésüket, hozzájárulnak a gyermekek egészségének megőrzéséhez, védelméhez, edzéséhez, óvásához. Jó közérzetük biztosításához, ezzel megteremtve a nevelő hatások kedvező érvényesülésének feltételeit.
  Az óvoda figyelmet fordít a betegségek, az egészség kisebb eltéréseinek megelőzésére és korrekciójára, rendszeresen ellenőrzi a gyermekeket szakember. Az óvodás korú gyermekek körében gyakoriak a felső légúti megbetegedések, és ezen betegségek kezelésére, megelőzésére megfelelő körülményeket lehet biztosítani egy sószobában, ahol a gyermekek egészségi állapota játék vagy akár fejlesztő tevékenység közben is észrevétlenül javítható.

B) Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • megújuló energiaforrás alkalmazása (3 kWh-os napelem telepítése)

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • akadálymentesítés
 • nyilvánosság biztosítása – folyamatos

Képek a projektről – nagyításhoz klikkljen a képre, visszalépés a böngésző vissza nyíllal:

A fejlesztés előtti állapot:

Képek a munkálatokról:

A befejezett projekt:

Projek tzáró rendezvény: