BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS LETENYÉN


Kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata
Projekt címe, azonosító száma:
Bölcsődefejlesztés Letenyén
RRF-1.1.2-21-2022-00113
Projekt teljes összege: 205.714.505 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2024. 12. 31.

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül, RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Letenye Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt 205,71 millió Ft-ból valósul meg, az Európai Uniós támogatásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében.

Letenye Város Önkormányzata bölcsőde létrehozását határozta el, mely szolgáltatásra az elmúlt 5 évben jelentős igény jelentkezett a településen és környékén, mely a 0-3 év közötti gyermekek számából is mutatkozik. A fejlesztés célja a helyi általános iskola, valamint óvoda közvetlen környezetében 14 gyermek ellátására alkalmas bölcsődei férőhely kialakítása, melynek megvalósításához a Lechner Tudásközpont által biztosított mintaterv kerül felhasználásra. A projekt eredményeként a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási kedve javul, mely elősegíti a bölcsődei ellátásban részesített családok létbiztonságának növelését. A korai nevelés feltételeinek bővítése hozzájárul a munkaerőpiaci ellenálló-képesség növeléséhez. Az intézmény létrehozásával lehetőséget biztosítunk a település demográfiai szerkezetének javításához, az elvándorlást jelentősen csökkenti. A helyi bölcsőde kialakításával lehetőség nyílik arra, hogy ne másik településre kelljen elvinni a gyermeket, ezáltal csökkentve a gépkocsihasználatot, mellyel együtt jelentős károsanyag-kibocsátás csökkentés is elérhető. A tervezett bölcsődei ellátás fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkenjenek és egységes magas színvonalon biztosított bölcsődei nevelés, gondozás valósuljon meg, továbbá a bölcsődei ellátást igénylő családok számára a szolgáltatás helyben, vagy legalább a lakóhelyükhöz közeli településen elérhetővé váljon. A projekt illeszkedik Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez, kapcsolódik annak „A” komponenséhez (Demográfia és köznevelés).