A LETENYEI HÓVIRÁG ÓVODA EÖTVÖS UTCAI FELADATELLÁTÁSI HELYÉNEK FEJLESZTÉSE


Kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-ZA1
Projekt címe, azonosító száma:
A Letenyei Hóvirág Óvoda Eötvös utcai feladatellátási helyének fejlesztése
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-ZA1-2022-00001
Projekt teljes összege: 66.462.440 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2023. 08. 30.

A projekt keretében az Önkormányzat a Letenyei Hóvirág Óvoda Eötvös u. 5. szám alatti feladatellátási helyének, az ún. „Egyedutai Óvoda” részbeni külső és belső felújítása, az udvar felújítása és a szükséges eszközök beszerzése valósult meg.

A letenyei óvoda térségi szerepet tölt be, mivel Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések a közigazgatási/ellátási területe, de szabad kapacitás terhére más településekről is fogadnak gyermekeket.
A pályázatban szereplő óvoda 50 férőhelyes és 2 csoportszoba található benne. Az elmúlt években stabilnak tekinthető gyermeklétszámok mellett, jelenleg 66%-os kapacitáskihasználtság mellett működik és biztosított a hosszútávú fenntarthatósága.
Az épületnek TOP-3.2.1-16 forrásból korábban megtörtént az energetikai korszerűsítése, mely során a homlokzati falak és a padlásfödém hőszigetelése készült el, illetve megtörtént az épület projektarányos akadálymentesítése. A korszerűsítést követően az épület „DD” korszerűt megközelítő energetikai besorolású lett, továbbá a Magyar Falu Programban megújításra került a játszóudvar.
Az épület már több, mint 70 éves, ezért mostanra elengedhetetlenné vált a korábban nem készült belső és külső felújítási munkák megvalósítása a minőségi feladatellátás érdekében. A projekt keretében az azbeszttartalmú pala tetőhéjazat bontása és cseréje történt fémlemezre, megvalósultak bádogos munkák, nem használt kémények (részleges) bontása, villámvédelem kialakítása, 5 kW összteljesítményű napelem rendszer telepítése, padlóburkolatok részleges cseréje, falfelületek festése, belső nyílászárók felújítása, gipszkarton álmennyezet kiépítése, villamos rendszer komplett cseréje, LED világítótestek beépítése, gyermek és nevelői mosdók részleges felújítása, radiátorok cseréje. A fejlesztés eredményeképpen korszerűsítésre került a 293 m2 óvoda épülete, valamint megújul az udvar 545m2-es területe a füvesítés által.


A projekt az alábbi tevékenységeket tartalmazta:


2.1.1. A) Óvodai intézmények fejlesztése, beleértve:
c) meglevő feladatellátási hely fejlesztése,
e) eszközbeszerzés: e1) bútorok és egyéb berendezési tárgyak: mikrohullámú sütő 1 db, valamint 5 személyes öltözőszekrény 10 db
2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1) Akadálymentesítés- a korábbi TOP-3.2.1-16 projekt keretében megtörtént az épület akadálymentesítése (épület megközelítése, bejárat mosdó megközelítése), jelen projektben az akadálymentes parkoló került kialakításra.
3) Azbesztmentesítés- a tetőhéjazat cseréjével megvalósult az azbeszt tartalmú palaborítás eltávolítása
4) Energiahatékonysági és a megújul energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése- a korábbi TOP-3.2.1-16 projekt megvalósulását követően az épület ,,DD” korszerűt megközelítő energetikai besorolású lett, így jelen pályázatban a további energetikai korszerűsítés érdekében 5 kW összteljesítményű napelem rendszer telepítése és LED világítás kialakítása történt meg.
5) Nyilvánosság biztosítása történt
2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1) Melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó eszközök beszerzése
2) Kerékpár támaszok kiépítése
3) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése
4) Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése: 5kW összteljesítményű napelem rendszer telepítése
A beruházás megvalósítása belső felújítási és tetőhéjalási munkákra vonatkozóan nem engedélyköteles, az épület nem esik műemléki védelem alá. A projekt illeszkedik Zala Megye Területfejlesztési Programjához. A projekt hozzájárul a Felhívásban meghatározott indikátorhoz. Az Önkormányzat vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett intézményben a szülők/hozzátartozók munkaidejéhez igazodó rugalmas nyitva tartási idő megvalósítását. A projekt az önállóan támogatható tevékenységek mellett tartalmaz nem önállóan támogatható, választható tevékenységet is. A projektben megújuló energiát hasznosító technológia is alkalmazásra kerül. A fejlesztendő intézmény vállalja, hogy az alapfeladatait meghaladó szolgáltatást is nyújt, mivel az intézményben halmozottan hátrányos helyzetű óvodások fejlesztése zajlik szakpedagógus bevonásával. A fejlesztendő/új intézmény több településről fogad gyermekeket, térségi ellátást biztosítva.A projekt kapcsolódik a 2014-2020-as uniós támogatási időszakban bármely operatív programból megvalósult fejlesztéshez. A projekt kapcsolódik a Magyar Falu Programból megvalósult bármely fejlesztéshez A fejlesztés megfelel a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek és előírásoknak, mellyel kapcsolatos alátámasztó dokumentumok a pályázathoz csatolásra kerültek.