akadalymentes verzió

LETENYE „EGYEDUTAI” ÓVODA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005
Kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata
Projekt befejezési dátuma: 2020. 10. 31.
Támogatási összeg: 14 510 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

A projekttel érintett épület Letenye Város intézményének, a Letenyei Hóvirág Óvodának a használatában van. Ez a város „Egyedutai” településrészén található, az óvoda egyik telephelye. A székhely a belvárosban, a Bajcsy utcában található, ahol 4 csoport van, az Egyedutai Óvodában 2 csoport működik.
A projekttel a rossz energetikai értékeket mutató épület energetikai felújítása valósult meg. Egyrészt az óvoda megjelenése is megújult, megvalósult az akadálymentesítés, továbbá az üzemeltetési költségek is csökkentek. Természetesen a beruházással a felhasznált energia és a kibocsátás mértéke is lecsökken.

Projekt megvalósítása
Az épület 70 éve épült. Legutóbbi felújítással az ablakok cseréje történt meg 8 éve. Tömör téglafalazatú épület cementes vakolattal, beton födémmel, rossz energetikai adottságokkal rendelkezett.
Az épület hasznos alapterülete cca. 250 m2, melyben 2 csoportszoba működik a kiegészítő helységekkel (vizesblokk, melegítőkonyha stb.). Az épület nem volt akadálymentesített.

Fűtési energiaigény csökkentése az alábbiak alapján:
1. Az épület valamennyi homlokzata hőszigetelve lett grafitos EPS hőszigetelő lemezzel, majd színezést kapott.
2. Padlásfödém hőszigetelése üveg-, vagy kőzetgyapot lemezzel való terítéssel történt.
3. Homlokzati ajtók cserélve lettek műanyag szerkezetű, hőszigetelt, fokozott légzárású kialakítással, akadálymentesség megfelelőséggel.
4. Gázüzemű kazán cserélve lett kondenzációs, modern kazánra, a fűtés korszerűsítése érdekében.

Az akadálymentességi követelmények biztosítása:
1. Az épület akadálymentes megközelíthetősége rámpa építésével lett megoldva.
2. Belső szélfogóajtó cserélve lett, megfelelő méretűre, az akadálymentesítés szabályai szerint.
3. Akadálymentes vizesblokk kialakítása a meglévő helyiség átalakításával, ajtó cseréjével történt.

• A Projekt elszámolható összköltsége mellett saját forrás bevonására is szükség volt az Önkormányzat részéről, mely összege összesen 6 217 327 Ft.
• Az elszámolható költség 14 510 000 Ft, mivel minden CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítás után 1.500.000,- támogatás számolható el a projektben.
• A projekt összköltsége 21 313 278 Ft

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, az épület birtokba adása 2020. 09. 30-án megtörtént.