LETENYE VÁROSBAN EGÉSZSÉGHÁZ KIALAKÍTÁSA

NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0002
Projekt megvalósítása: 2014. 10. 22 – 2015. 08. 31.

Rövid összefoglaló:
Jelen projekt célja Letenye városban egészségház kialakítása, a város egészségügyi alapellátásának és szakellátásának javítása, egy helyre történő integrálása és infrastruktúrájának korszerűsítése. A projekt során megvalósul az épület felújítása, akadálymentesítése, energiahatékonysági korszerűsítése, az alagsor bővítése, valamint a lapos tető beépítése. Integrálásra kerül a gyermekorvos, a gyermekgyógyászat, valamint 2 védőnői körzeti ellátás. A projekt során eszközbeszerzés is tervezett.


Projekt részletezése:
Letenye Zala megye legdélebbi kisvárosa, a Letenyei kistérség központja, melynek vonzáskörzetébe 26 település és 16.671 lakos tartozik. Letenye hazánk legfontosabb déli kapuja, mely az M7-es autópályán keresztül Budapesttől mintegy két és fél óra alatt elérhető. Jelenlegi lakosainak a száma 4.552 fő, népsűrűsége 109,06 fő/km2.

A Letenyei kistérség fekvőbeteg-ellátása a Kanizsai Dorottya Kórház ellátási területébe tartozik. A kórház súlyponti feladatokat lát el 100-110 ezres nagyságrendű lakosság részére. A szakrendelés 29 szakmacsoportban működik, 42 szakrendelés, 10 szakambulancia, 4 gondozó, 11 diagnosztika és 7 egyéb terület (pl. fizioterápia, gyermekmozgó szakorvosi szolgálat, betegszállítás) üzemel. A szerződött és működtetett szakorvosi órák száma 1954 óra/hét, a nem szakorvosi óráké 260 óra/hét, a kórház 502 ággyal üzemel, ebből 360 aktív és 142 krónikus ágy. A járóbeteg és fekvőbeteg ellátó intézmény jól megközelíthető tömegközlekedéssel, valamint igény szerint a rászorulók rendelkezésére áll a kórház által szervezett betegszállítási lehetőség.

Letenyén aktív fekvőbeteg ellátás nem működik. A lakosság a Kanizsai Dorottya Kórház egészségügyi szolgáltatásait veszi igénybe. Jelenleg a kórház telephelyeként működik a városban található „Járóbeteg-szakellátó intézet”, melynek épülete az önkormányzat tulajdonában, valamint a Kanizsai Dorottya Kórház fenntartásában üzemel.

A letenyei szakrendelő épületében az OEP által kötött ellátási szerződés alapján a következő szakellátások működnek 92 óra/hét szakorvosi óraszámban: belgyógyászat; sebészet; nőgyógyászat; fül-orr-gégészet; szemészet; onkológia; reumatológia; fizioterápia; tüdőgyógyászat; laboratórium. Ezen felül gondozóintézeti kapacitás keretében onkológia és tüdőgyógyászat is működik. Ellátási kötelezettségébe Letenyével együtt 24 település tartozik, melyek lakosságszáma összesen a 15.182 fő.
A szakrendelő épületében a fenti szakrendeléseken felül 2 fogorvosi szolgálat, 2 háziorvosi szolgálat, valamint labor is működik. Az épületen kívül, annak közelében helyezkedik el a mentőállomás, a kistérségi fenntartású alapellátási ügyelet, 2 védőnői körzeti asszisztencia, valamint a gyermekorvosi szolgálat.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által készített megbetegedési elemzések alapján megállapítható, hogy Magyarországon a magas vérnyomás előfordulása mindkét nem esetében 35 éves kor felett meredeken emelkedik. Az 55-64 éves férfiak 40%-a, a hasonló korú nők fele szenved ebben a betegségben. A szívkoszorúér- és agyérbetegségek előfordulása mindkét nemben 45 éves kortól válik egyre gyakoribbá. A 65-74 évesek közül minden 20. embernél állapítottak már meg szívinfarktust, és minden 13. agyérbetegségben szenved. A fentebb felsorolt, úgynevezett „népbetegségek” megelőzésében és gyógyításában rendkívül fontos szerepet töltenek be Magyarország egészségügyi alapellátási és szakellátási szolgáltatásainak milyensége.

Letenye város járóbeteg-szakrendelője évtizedekkel ezelőtt épült. Építészeti szempontból elavult, nyílászárói a kor követelményeinek nem felelnek meg, burkolatai elavultak. A többszintes épület lifttel nem rendelkezik, az akadálymentesség nem biztosított, hőszigeteléssel nem rendelkezik, műszerezettsége hiányos, eszközei régiek. A lapos-tető rossz vízzárása miatt a mennyezet beázik, a falak festésre szorulnak, a nyílászárók a rendelőkben és a folyosón rosszak, nem jól zárnak. Az alagsorban található iroda, raktár, tárgyaló falai vizesek, szigetelést igényelnek. Az épületben található vizesblokkok is felújításra szorulnak.

Jelen projekt célja Letenye városban egészségház kialakítása, a város egészségügyi alapellátásának és szakellátásának javítása, infrastruktúrájának korszerűsítése és könnyebb hozzáférhetőségének megvalósítása. Cél, hogy a lakosság számára egy helyen hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi szolgáltatások.

A projekt során megvalósul a „Járóbeteg-szakellátó intézet” felújítása, akadálymentesítése, energiahatékonysági korszerűsítése, az alagsor bővítése, valamint a lapos tető beépítése. A megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében, a jogszabályi minimumfeltételeket figyelembe véve eszközbeszerzés is tervezett. Az Egészségházba integrálásra kerül a gyermekorvos, a 2 védőnői körzeti szolgálat, valamint kapacitásátcsoportosítással a gyermekgyógyászat. A telek magas beépítettségi foka miatt a projektben szereplő bővítés után tovább nem bővíthető. A jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében a telken belül akadálymentesített parkolóhely létesül. Az előírásoknak megfelelő többi parkoló férőhelyet az önkormányzat a közterületen biztosítja.

Rövid távú célok:

 • A helyi egészségház szolgáltatási színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása;
 • A meglévő helyi egészségház felújítása, korszerűsítése, illetve bővítése, környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazásával, energiahatékonysági korszerűsítéssel;
 • A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek járóbeteg-szakellátáshoz való egyenlő, akadálymentes hozzáférésének megvalósítása komplex akadálymentesítés révén;
 • A járóbeteg-szakellátás minőségi színvonalának emelése korszerű eszközfejlesztés által;
 • Teljes körű info-kommunikációs akadálymentesítés;
 • A helyi szakellátás szolgáltatási hiányainak megszüntetése, a lakosság ezirányú igényeinek kielégítése;
 • Szakellátási szolgáltatások integrálása a lakosság lakóhelyéhez közel történő ellátása érdekében.

A projekt közvetlen célcsoportját a valós ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakossága adja, melyet mintegy 15.182 fő alkot. Az intézmény a célcsoport valamennyi tagja számára biztosítja a magas minőségű és hatékony alap- és szakellátáshoz való hozzáférést. A projektnek célcsoportja az Egészségházban dolgozó személyzet is. A projekt eredményeképpen javulni fog a munkavégzés komfortja. Az épület felújításával jobb körülmények között végezhetik a munkájukat az ott dolgozók. A beszerzendő eszközök révén a munka hatékonysága és sikeressége is javítható, ezek mind hatással vannak a dolgozókra is.  A projekt az érintett célcsoportok minőségibb, hatékonyabb ellátását eredményezi. A célcsoport igényeként fogalmazható meg, hogy az egy helyen összpontosuló egészségügyi alap- és szakszolgáltatások, megfelelő infrastrukturális feltételekkel, mindenki számára elérhetővé váljanak.

A projekt eredményeként javul a város egészségügyi alapellátásainak és szakellátásainak infrastrukturális feltételei, a gyermekorvos, a gyermekgyógyászat, valamint 2 védőnői körzeti szolgálat Egészségházba történő integrálása révén széles partneri együttműködés valósul meg, melyet erősít a fenntartó intézménnyel, valamint a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével, illetve a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal való szoros együttműködés. A lakosság számára egy helyen hozzáférhetővé válnak az egészségügyi alapellátások és szakellátások szolgáltatásai. Az épület akadálymentesítése által, javul a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférése. Az épület hőszigetelése, fűtési rendszerének korszerűsítése, és nyílászáróinak cseréje hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez és hosszú távon az egészségügyi kiadások csökkentéséhez. A projekt által a társadalmi esélykülönbségek csökkennek, az ellátásszervezés gördülékenyebbé válik, és a térségre jellemző magas mortalitási mutatók javulnak.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

 • Épített, felújított rendelők száma: 10 db;
 • Épített, felújított egyéb helyiségek száma: 88 db;
 • Beszerzett új, nagy értékű orvosi eszközök, műszerek száma: 7 db;
 • Minőségi járóbeteg-szakellátással ellátottak száma: 15.182 fő.

A projekt megvalósítása a kivitelezési szerződés megkötésével 2014.10.22-én kezdődött és 2015.08.31-ig tartott. Összköltsége 228.956.000 Ft.